การบูรณาการอุตสาหกรรมรถเช่าเชียงใหม่ที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมการเช่ารถเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กลุ่มอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 18.5 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ปัจจุบันมีรถเช่าประมาณ 1.9 ล้านคันรถเช่าเชียงใหม่ที่ให้บริการในตลาดสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีบริษัทให้เช่าหลายแห่งนอกเหนือจากผู้นำในอุตสาหกรรมที่แบ่งย่อยรายได้ทั้งหมด ได้แก่ รถเช่าเชียงใหม่ ซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมบริการที่เติบโตเต็มที่อื่น ๆ

อุตสาหกรรมรถเช่ามีการรวมกันอย่างสูงซึ่งทำให้ผู้มาใหม่ที่มีศักยภาพเสียเปรียบด้านต้นทุนเนื่องจากต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงพร้อมความเป็นไปได้ที่ลดลงของการประหยัดจากขนาด นอกจากนี้ ผลกำไรส่วนใหญ่มาจากบริษัทไม่กี่แห่ง เช่น รถเช่าเชียงใหม่Hertz และ Avis สำหรับปีงบประมาณ 2547 รถเช่าเชียงใหม่ สร้างรายได้รวม 7.4 พันล้านดอลลาร์ระดับของการบูรณาการอุตสาหกรรมรถเช่าต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไป

เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ช้าและอัตรากำไรที่แคบ

จากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อห้าปีก่อน จากรายงานของ รถเช่าเชียงใหม่มีการเช่ายานพาหนะจนกว่าพวกเขาจะสะสมได้ 20,000 ถึง 30,000 ไมล์ จนกว่าพวกเขาจะตกชั้นสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้ว ในขณะที่ระยะการเลี้ยวกลับอยู่ที่ 12,000 ถึง 15,000 ไมล์เมื่อห้าปีก่อน เนื่องจากการเติบโตรถเช่าเชียงใหม่ของอุตสาหกรรมที่ช้าและอัตรากำไรที่แคบ รถเช่าเชียงใหม่จึงไม่มีภัยคุกคามต่อการบูรณาการย้อนกลับภายในอุตสาหกรรมที่ใกล้เข้ามา อันที่จริงแล้ว ในบรรดาผู้เล่นในอุตสาหกรรมนั้น มีเพียงเฮิรตซ์เท่านั้นที่ผสานรวมในแนวตั้งผ่านฟอร์ดขอบเขตการแข่งขันมีหลายปัจจัยที่กำหนดแนวการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมรถเช่า การแข่งขันมาจากสองแหล่งหลักตลอดทั้งห่วงโซ่ ในช่วงวันหยุดของผู้บริโภค การแข่งขันรุนแรงไม่เพียงเพราะตลาดอิ่มตัวและได้รับการปกป้องอย่างดีจากผู้นำในอุตสาหกรรม รถเช่าเชียงใหม่แต่คู่แข่งดำเนินการด้วยความเสียเปรียบด้านต้นทุนพร้อมกับส่วนแบ่งการตลาดที่เล็กลงเนื่องจากรถเช่าเชียงใหม่ได้จัดตั้งเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการพักผ่อน ในทางกลับกัน สำหรับส่วนองค์กร

อำนวยความสะดวกในกระบวนการจัดจำหน่าย ปัจจุบันมีสถานที่เช่า

การแข่งขันที่รุนแรงมากที่สนามบิน เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ Hertz อย่างเข้มงวด เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้ประสบกับความหายนะทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รถเช่าเชียงใหม่อุตสาหกรรมนี้ได้ยกระดับการแข่งขันภายในบริษัทส่วนใหญ่ที่รอดชีวิตมาได้ รถเช่าเชียงใหม่การกระจายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมรถเช่ามีความก้าวหน้าอย่างมากในการอำนวยความสะดวกในกระบวนการจัดจำหน่าย ปัจจุบันมีสถานที่เช่าประมาณ 19,000 แห่ง

ซึ่งให้ผลตอบแทนประมาณ 1.9 ล้านคันรถเช่าเชียงใหม่ราคาถูกเนื่องจากจำนวนสถานที่เช่ารถในสหรัฐอเมริกามีมากขึ้นเรื่อยๆ แนวทางเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีจึงถูกนำมาพิจารณาเพื่อประกันการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมทั่วทั้งอุตสาหกรรม การกระจายเกิดขึ้นภายในสองส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ในตลาดองค์กร รถยนต์จะจำหน่ายไปยังสนามบินและบริเวณโดยรอบโรงแรม

 

รถเช่าเชียงใหม่